Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Počestné příběhy poskvrněné pointou

Slovinská literatura u nás nepatří mezi nejsledovanější, Andrej Arko (narozen 1947) se navíc neřadí mezi její nejznámější autory, přesto se v knihkupectvích objevil výbor povídek tohoto novináře a překladatele. O čem Počestné příběhy vyprávějí?

Téměř vždy o Slovinsku, současném nebo nepříliš dávno minulém, občas zavítají i za hranice, ale vždy zůstanou u obyčejných civilních hrdinů a jejich každodennosti. Nabízejí vhled do slovinské reality. Očima faráře přivádějí čtenáře do slovinské vesnice, spolu s mladým restaurátorem se ocitáme ve vlaku přejíždějícím z Itálie do Slovinska, v další povídce jsme svědky setkání s emigrovavší dávnou spolužačkou na americkém letišti. Přibližně do třetiny příběhů zasahuje italské prostředí. Navštívíme slovinského přítele žijícího v Itálii, jindy se jedna z postav odmítá hlásit ke svému původu a poitalšťuje své slovanské jméno. Naproti tomu z povídek často prosvítá českým poměrům vzdálené nacionální cítění. Objevuje se osamostatněná vlast, na jiném místě chce ústřední postava hostům z ciziny dokázat, že i její malá vlast je umělecká velmoc. Celkově se Arkovy povídky vyznačují velkou tématickou rozrůzněností.

V opozici k tématické rozrůzněnosti však stojí fabulační chudost a statický syžet mnohých příběhů. Pokulhává i na přebalu avizovaná klasická závěrečná vypointovanost. V úvodních dvou povídkách spočívá shodně v křečovitě vyznívajícím náhodném setkání po letech. Pointa třetí povídky Nehoda tkví ve slovní hříčce. Hrdina, fyzik, věnující se kvantové mechanice, opraví auto známému politikovi, který v závěru prohlásí: „Však jsem věděl, že jste mechanik.“ Občas je zjevná snaha o rozuzlení za každou cenu (Překročení). Jakožto zakončení některých textů překvapí náhlá, takřka brutální zkratka. V závěru povídky Smlouva pozve na konci odstavce stařenka zájemce o koupi svého domu dál, na začátku dalšího ji novopečení majitelé domu již pohřbili. Coby mravoučná nepatřičnost působí zařazení naivistického textu Domácí pohádka. Pro příběh drastického ukončení se dostává také povídce Portrét. Slibně rozehrané pátrání po dávno ztraceném obrazu matky hlavního hrdiny je přerváno banálním odstavcem rekapitulujícím další dění. Autor jako by se náhle vzdal imaginace a spokojil se se zpravodajským výčtem faktů. Nejpřesvědčivější z patnácti vybraných příběhů je text Pohled ze sočské fronty, který se navzdory názvu odehrává na tržišti. Jeho závěr skutečně tvoří klasická závěrečná pointa dodávající ději nový význam a rozměr.

Kniha Počestné příběhy je prvním titulem vydavatelství Ing. Marek Turňa, které je členem skupiny bratislavského nakladatelství Drewo a srd. To se slovensko-slovinsko-českými styky soustavně zabývá. Na vrub nakladatelské prvotiny je třeba přičíst některé grafické nedostatky, tu čárka chybí, tu přebývá, „překlepy“ se objevují až příliš často. Bohužel je třeba podotknout, že také překlad Františka Benharta a Kateřiny Literové občas zaskřípe (Nedokázal jsem už pozvednout nad všechnu tu hmotnost, která utlačovala ducha tak dokonale...).

V doslovu František Benhart označuje za zvláštnost Arkových povídek, že nikdy nevybočují z oblasti šedého průměru, všednosti, přímo programové nevýjimečnosti. Je na místě zapochybovat, do jaké míry může být zmíněné zvláštností. Zůstává skutečností, že vystoupit ze všedního psaní o všednosti se Andreji Arkovi daří jen v některých momentech, jakkoli působivé pak mohou být. Počestné příběhy nejsou mistrovské.

Andrej Arko: Počestné příběhy. Přeložili František Benhart a Kateřina Literová. Vydavatelství Ing. Marek Turňa, Zlín 2004, 185 stran, cena 195 Kč.

Štěpán Kačena

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce