Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Zaklepou si i mladí čekatelé?

Klaus se pře o jmenování soudních čekatelů

Minulou středu odmítl prezident Václav Klaus jmenovat 32 soudců z pětapadesáti čekatelů. Jejich seznam mu ke schválení předložilo ministerstvo spravedlnosti. Své rozhodnutí odůvodnil příliš nízkým věkem uchazečů a z něj plynoucím nedostatkem životních zkušeností. Kvůli tomu by podle prezidenta mladí soudci nedokázali spravedlivě rozhodovat složité kauzy.

Klausovo odmítnutí přitom ovlivní i osmačtyřicet dalších mladých uchazečů, kteří již složili zkoušky a chybí jim pouze prezidentův souhlas. Zrychleným navrhováním kandidátů chce ministerstvo odlehčit přehlcené české justici a hlavně urychlit práci soudů - kvůli jejich pomalému rozhodování stát musel už v několika případech z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva vyplatit poškozeným vysoké odškodné. Ministr spravedlnosti Pavel Němec (US-DEU) se nyní obává, že odmítnutí čekatelé odejdou do soukromé sféry.
Prezidentovi jeho rozhodnutí umožnil zákon z roku 2003, který stanovuje jako podmínku pro výkon soudcovské funkce věk alespoň třicet let. Spolu s ním však vešla v platnost i výjimka, která umožnila do té doby přijatým čekatelům stát se soudci už dřív. Klaus dříve již několikrát soudce mladší třiceti let jmenoval. Tentokrát to podle svého mluvčího Petra Hájka odmítl učinit proto, aby upozornil na dlouhodobý trend stále se zvyšujícího počtu příliš mladých čekatelů, které mu ministerstvo navrhuje ke jmenování.


Rozpoutal boj


Postoj Václava Klause rozdělil odbornou veřejnost na dva tábory. Jedni tvrdí, že právo vybírat soudce patří mezi prezidentovy ústavní pravomoci, druzí říkají, že jmenování soudcem je pouhá formalita, do které prezident nemá co zasahovat. Často dokonce zaznívají hlasy, že paušálním odmítnutím části čekatelů na základě věku se Klaus dopouští diskriminace - tedy protiústavního jednání. Stížnost k Ústavnímu soudu zvažují i sami odmítnutí čekatelé. Vidí v ní však až poslední možnost. Nejradši by uzavřeli gentlemanskou dohodu, na základě které by je prezident do funkcí jmenoval a pokud by se v určité „zkušební lhůtě“ neosvědčili, sami by rezignovali. Tuto možnost však prezident ostře kritizoval. Podle mluvčího Hájka ji považuje dokonce za důkaz toho, že „možní budoucí soudci neznají zákony“, protože domluva by stála zcela mimo rámec ústavy i ostatních právních předpisů. Oficiální vyjádření k záležitosti vydá prezidentská kancelář zítra.


Zatímco čekatelé chtějí jednat, ostrý boj se rozpoutal mezi Klausem a Soudcovskou unií České republiky. Její prezident Jaromír Jirsa považuje rozhodnutí hlavy státu za diskriminační a odporující principu rovných příležitostí. Klaus v dopise Jirsovi odpověděl, že je tímto přístupem překvapen a zklamán. Prezidentův názor je takový, že soudce nevykonává povolání, ale zastává ústavní funkci a ta může být věkem limitována. Stejně jako je stanoven minimální věk pro poslance a senátory.

Ctibor Jappel

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce