Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Jméno nového děkana se učit nemusíme

Akademický senát měl na svém zasedání 18. října zvolit děkana. Jelikož kandidát byl pouze jeden, a to stávající děkan doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc., nebylo zapotřebí mnoho času k rozmýšlení. Volba dopadla celkem jednoznačně - čtrnáct hlasů potvrdilo děkanovo setrvání ve funkci i na druhé volební období, tedy na další tři roky.

Nemrzelo vás, že coby jediný kandidát nemáte konkurenci?

Konkurence plodí nápady, to je pravda. Ale tady sehrála svoji roli zřejmě tradice. Předpokládá se, že když během prvního funkčního období nedojde k žádnému velkému průšvihu jako například, že se prodají přijímačky nebo něco podobného, vedení fakulty pokračuje dál.

Dalším důvodem, proč jsem byl na kandidátce jediný, je to, že poměrně dost lidí, kteří by byli schopni na děkana kandidovat, se do toho moc nežene. Vědí totiž, co ta funkce obnáší. Děkan je zodpovědný za personální politiku fakulty, rozhoduje o financích, chodí na setkání s velvyslanci a shání tak pro fakultu prostředky a různé výhody. Je vlastně takovým manažerem.

Co se vám v uplynulých třech letech povedlo a co byste udělal jinak?

Zásluhou předchozích děkanů má naše fakulta své nezpochybnitelné místo v rámci Karlovy Univerzity a není už potřeba obhajovat její existenci. Dokázali jsme, že společenské vědy jsou vědy jako každé jiné a na univerzitu patří. Podařilo se zvýšit finance, které plynou na naši fakultu a jdou do rukou ředitelů jednotlivých institutů. I když ne všichni s nimi umí prakticky a hospodárně nakládat.
Druhá věc, která se ale bohužel nepovedla, byla taková moje vize o větším propojení institutů fakulty. Podle mě by se měl vytvořit obecný společensko-vědní základ, který by byl společný pro všechny bakaláře alespoň v prvním ročníku. Specializace jednotlivých oborů by se učila až později. Každý institut by si nechal třeba 20% speciální výuky a 80% předmětů by bylo společných pro všechny. Je mi jasné, že taková myšlenka zásadně mění způsob dosavadní výuky. Proto je třeba přicházet se změnami pomalu a opatrně.

Univerzita není průmyslový podnik. Vedení si nemůže něco vymyslet, požadovat to po zaměstnancích, a když neposlechnou, tak je vyhodit. Pedagogové musí změnu vítat a vzít ji za svou.

Co čeká naši fakultu za vašeho dalšího vedení?

Jak se fakulta vyvíjela, dával se důraz postupně na bakalářské studium, poté na magisterské, ale myslím si, že stále ještě něco dlužíme doktorandské oblasti. Oborové rady by měly tlačit na vedoucí doktorandů. Je potřeba jim více pomáhat, vzbudit v nich zájem o vědu, správně je vést a vtáhnout je naplno do badatelské činnosti. Výzkumný záměr končí v roce 2010 a my potom budeme chtít dostat další. Bez publikační činnosti mladých doktorandů ve vědeckých časopisech ho ale nezískáme. Budeme se také snažit získat od rektorátu na vědeckou činnost více peněz.

Lucie Komňacká

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce