Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Programy kandidátů na rektora se téměř neliší

Členům Akademického senátu Univerzity Karlovy, kteří budou rozhodovat o novém rektorovi, se včera představili tři kandidáti. Samotná volba proběhne 26. října. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, bude se zhruba za měsíc konat nová volba.

Prvním z kandidátů je třiačtyřicetiletý prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Vystudoval přírodovědeckou fakultu UK, obor Obecná biologie, a od roku 1996 učí na Ústavu fyziologie na 2. lékařské fakultě UK. Za sebou má stáže na zahraničních univerzitách. Jeho hlavním cílem je upevnění a posílení mezinárodní prestiže UK, adekvátní ohodnocení pracovníků a zvláště potom doktorandů. Univerzitě podle něj chybí moderní informační systém, je také třeba zkvalitnit fungování kolejí a menz.

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, další z kandidátů, je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK. Poslední dva roky působí jako člen Vědecké rady na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. V červnu 2000 pobýval na univerzitě v Londýně. Také on by rád posílil postavení univerzity mezi evropskými vysokými školami. Navíc ještě zdůrazňuje, že by o ní mělo být slyšet v českých i evropských médiích. Škola by i dle jeho plánů měla zkvalitňovat nejen výuku, ale i informační systém, celoživotní vzdělávání a doktorské studijní programy.

Podle prof. MUDr. Michal Anděla, CSc. by se Univerzita Karlova měla stát rovnocennou po boku jiných evropských škol, k čemuž může přispět také zdokonalení bakalářských programů. Vylepšit by se měly i služby kolejí a menz. Za důležité považuje rozvoj sportovišť a elektronických informačních zdrojů.

Pokud by po první volbě nezískal nadpoloviční většinu žádný kandidát, volba končí. Další by se uskutečnila do jednoho měsíce. V takových případech Akademický senát vybírá z nově navržených kandidátů.

Barbora Peterová

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce