Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Revizionisté – bohužel ne fikce...

Před dvěma týdny rozeslal Národně vzdělávací institut některým učitelům dějepisu brožuru autora Rudolfa Seidla. Jmenuje se Osvětim - fakta versus fikce a představuje vzorový příklad současného fenoménu popírání holocaustu. Volně přístupná je tato publikace také na webových stránkách Národně vzdělávacího institutu společně s dalšími spornými, převážně antisemitskými texty.

Kniha R. Seidla má název Osvětim - fakta versus fikce, podtitul zní „nové a utajované poznatky o holocaustu“. Tolik utajované a nové tyto poznatky ve skutečnosti nejsou, kniha se totiž v České republice objevila už před několika lety. Nedá se jim však upřít, že jsou kontroverzní až pobuřující. Autor zde jednoznačně popírá holocaust a propaguje tzv. osvětimskou lež.

Množí se trestní oznámení na autora brožury i na ředitele Národně vzdělávacího institutu Pavla Fabiana, který rozesílanou knihu opatřil průvodním dopisem. Stejně jako před pěti lety, i nyní se celou záležitostí bude zabývat policie. Bude tentokrát vyšetřování úspěšnější?

„Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,“ tak zní paragraf 261a trestního zákona, který tato publikace evidentně porušuje. Že jde o trestný čin, potvrzuje i politolog Zdeněk Zbořil ve znaleckém posudku. Vypracoval ho již r. 2000 právě v souvislosti s tehdejším vyšetřováním. Potrestán však nikdo nebyl. Autora ani distributora knihy se nepodařilo vypátrat, publikace se totiž tiskla v Belgii.

Ač je Osvětim – fakta versus fikce plná nepravdivých informací, na první pohled působí seriózně a vědecky, podobně jako všechny dosud publikované revizionistické práce. Pod záminkou svobody slova překrucuje fakta, vyvrací výpovědi očitých svědků a podává vlastní, velmi kontroverzní výklady. Plynové komory prý neexistovaly, cyklonem B se podle Seidla hubily pouze vši, aby mezi vězni neroznášely skvrnitý tyfus. Výsledky sčítání židovské populace před válkou a po ní jsou zmanipulované, oněch šest milionů zavražděných židů je podle revizionistů číslem velmi nadsazeným. Celý holocaust pak považují za smyšlenou propagandu vítězných mocností, které tak chtěly zakrýt vlastní válečné zločiny. Součástí brožury je i obrazová příloha, uvádějící „na pravou míru“ některé fotografie dokumentující události holocaustu.
Svérázný je například Seidlův popis života v koncentračních táborech:

„V Osvětimi existovaly však také věci, o kterých se v oficiálních zdrojích nikdy nemluví. Vedle rozsáhlých zdravotnických a zubařských zařízení, ve kterých pracovali jako lékaři i Židé, se v táboře nacházelo hřiště, koupaliště, divadlo, orchestr a volný přístup k městské knihovně. Dokonce zde byl i veřejný dům s profesionálními prostitutkami. Vězňům bylo dovoleno dostávat dopisy a balíky a 2x ročně mohli sami dopisy posílat.
(…)

Skoro ve všech koncentračních táborech došlo ke konci války ke katastrofálnímu hladu, k výraznému zhoršení hygieny a následným epidemiím tyfu, které si vyžádaly tisíce obětí. Důvodem tohoto zoufalého stavu bylo vedle evakuování vězňů z východních koncentračních táborů před blížící se frontou do již přeplněných táborů v říši, neustálé bombardování německých měst, železničních a jiných spojů. (…) V důsledku těchto útoků došlo v různých částech Německa ke kolapsu zásobování. Velká část civilního obyvatelstva na tom nebyla v té době o nic lépe než vězni v koncentračních táborech.“

Své webové stránky zprovoznil Národně vzdělávací institut krátce před tím, než médii proběhla zpráva o Seidlově brožuře. Kromě možnosti stáhnout si některé revizionistické texty se lze na stránkách institutu dočíst podrobnosti o probíhajícím procesu s Ernstem Zündelem. Proti jeho zatčení a obvinění demonstrovali nedávno i někteří čeští neonacisté. Nepřekvapí, že jedním z pořadatelů byl i Pavel Fabián, ředitel Národně vzdělávacího institutu.

Zündelův soud byl kvůli sporům o obhajobu nedávno odložen, pár dní nato však média přinesla zprávu o zatčení dalšího revizionistického historika, Davida Irvinga ve Vídni. Byl obviněn z popírání holocaustu.

Spojitost mezi vydáním a šířením Seidlovy brožury a současnými zahraničními kauzami je zřejmá. Autorům zpochybňujícím holocaust jde především o publicitu. A to ani tak ne o publicitu vlastní, jako spíše o publicitu jejich myšlenek. Sami raději zůstávají v anonymitě, to je přeci jen bezpečnější. Kdo je tedy ve skutečnosti Ing. Pavel Fabián, jehož cílem je „přinášet necenzurované informace z řady oblastí a témat, které jsou dnes tabuizovány, nebo dokonce kriminalizovány,“ jak píše na svých webových stránkách? A co autor brožury Osvětim – fakta versus fikce Rudolf Seidl, jehož jméno se na internetu vyskytuje pouze v souvislosti s inkriminovanou publikací? Vehementně propagují dodržování „základního lidského práva, totiž práva na svobodné a beztrestné vyjádření názoru, na svobodu slova, písma a myšlení.“ Bude zajímavé sledovat, zda budou ochotni se podvolit stávajícímu českému právu a za své protizákonné jednání čelit procesu, podobně jako jejich západoevropští kolegové.

Petra Tatarová

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce