Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Česká republika je vyspělou zemí

Tento status ČR oficiálně získala při úterním slavnostním uvedení v budově centrální banky, které se konalo v rámci konference světových finančníků.

Pro náš stát to znamená, že už nebude moci čerpat úvěry ze Světové banky (SB), ale sám se bude aktivně podílet na řešení problémů třetího světa. Podle
viceprezidenta SB Shigea Katsu by mohlo Česko hrát důležitou roli v boji proti chudobě, nakažlivým nemocem a v ochraně životního prostředí. Přeřazení do kategorie bohatších států bylo dohodnuto již více než před rokem a potvrzeno v dubnu 2005.

Konference se zúčastnil i prezident Světové banky Paul Wolfowitz, který vyzdvihl cíle, kterých Česko dosáhlo. Upozornil ale i na potřebu reformy důchodů a zdravotnictví. Pro ČR je to další ukazatel dobré ekonomické situace země. HDP roste totiž o 5 % ročně. Vývoz loni poprvé převýšil dovoz a životní úroveň Čechů trvale stoupá. Přestoupení mezi vyspělé státy ve skupině SB se označuje jako konec transformačního procesu, který započal v listopadu 1989.

Československo bylo jedním ze zakladatelů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V roce 1954 však komunistická vláda zrušila členství v SB a Československo se stalo znovu členem až v roce 1990. Do rozvojové pomoci se ČR zapojuje již od svého vzniku v roce 1993. Jako dárce Mezinárodního rozvojového sdružení při SB již dala pomoc ve výši 10,2 milionu dolarů. Česká republika si půjčila 626 milionů dolarů, které byly použity především na transformaci tuzemského socialistického hospodářství v tržní ekonomiku.

Petra Kyjonková

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce