Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Jsme vyspělí, ale k dospělosti nám ještě kus chybí

Šestnáct sametových let bylo završeno. Tak nějak by se dala přetlumočit slova, jež padala osmadvacátého února v budově centrální banky při příležitosti slavnostního ceremoniálu, během něhož bylo Česko oficiálně uvedeno mezi vyspělé země světa. Psal se rok 1991, když si Československo poprvé půjčilo od Světové banky. Tehdy to bylo kolem 450 milionů dolarů, a to na budování infrastruktury a urychlení procesu transformace. Od teď už si půjčovat nebude, z příjemce se stává dárcem, z rozvojové země vyspělou.

Akt je to důležitý především formálně, Československo bylo jedním ze zakladatelů Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v roce 1944, komunistická vláda však v padesátých letech členství zrušila. Znovu se naše země vrátila do této mezinárodní instituce v porevolučním roce 1990. Získáním statusu vyspělé země se tak v podstatě vracíme na svou startovní čáru, ačkoli cesta před námi je ještě dlouhá.

Čtyřicet let komunistického režimu průměrného Čecha změnilo. Naučili jsme se pracovat tak, abychom se nenapracovali, stali jsme se méně kosmopolitní, nadáváme, ale neřešíme. Projev této národní pasivity je znát třeba v zájmu o věci veřejné. Po revoluci sice nastal mohutný boom, ten však byl velmi rychle utlumen, o čemž nejlépe svědčí prudce klesající procenta volební účasti.

Zároveň nastal jistý generační a osobnostní rozpor. Na jedné straně ti, k nimž by se dal předchozí odstavec vztáhnout, na druhé aktivní a často úspěšní jedinci, kterých si však ti první neváží, pokud to není právě potřeba. Závist je bohužel do značné míry společným jmenovatelem průměrných Čechů.
Když prezident Světové banky Paul Wolfowitz či viceprezident Shigeo Katsu pronášeli svou slavnostní řeč, nešetřili slovy chvály. „Tato země je sice malá rozlohou, ale velká naopak na odborníky a na cíle, které zde byly dosaženy,“ sdělil Katsu. „ČR je jednou z úspěšných ekonomik se střední výší příjmu na hlavu, které představují novou generaci partnerů rozvojové spolupráce,“ řekl zas Wolfowitz.

České republice zbývá teoreticky zapracovat jen na penzijní a zdravotní reformě, prakticky je však třeba mnohem víc. Ačkoli naši odborníci tak mohou v proklamovaném boji proti chudobě, nakažlivým nemocím a na ochranu životního prostředí využívat svých bohatých vědomostí už dnes, česká společnost, než opravdu dospěje, má ještě co dělat.

Ondřej Leinert

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce