Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

„Historia Magistra“ – v Poslanecké sněmovně

V kuloárech Poslanecké sněmovny bude 6. března zahájena výstava periodického tisku z let 1948 - 1968. V osmnácti prosklených vitrínách budou shromážděny tituly, představující tehdejší žurnalistiku.

Expozice začíná článkem Rudého práva ze 7. 10. 1948 „Zákon na ochranu lidově demokratické republiky schválen parlamentem“, což představuje předzvěst začínajících „procesů“. Ty ilustruje reportáž z 22. 11. 1952 „Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským“. Dne 6. března 1953 vyšla v Mladé frontě černě orámovaná fotografie sovětského vůdce a s příznačným textem: „Nesmrtelné Stalinovo jméno bude navždy žít v srdcích všeho pokrokového lidu...“

O dvanáct let později má časopis Student v titulku otázku: „Jsme dosti informováni?“ (17. 11. 1965). Vrchol pokusů o reformu se objevil v titulních stranách Literárních listů, zvláště vydání z 27. 6. 1968 – vychází „Dva tisíce slov“. To ale již není daleko od 21. 8. 1968 a provolání ÚV KSČ „Všemu lidu Československé socialistické republiky“ oznamující, že státy Varšavské smlouvy v čele se SSSR napadly území republiky a násilně je okupují...

Série dalších materiálů je v „samizdatovém“ hávu - podomácku tištěné náhražky novin odříznutých od zázemí redakcí a tiskáren z období normalizace.
Poslední část výstavy přesahuje její časový horizont.

Nejvýraznější je antireformní text Oldřicha Švestky z Tribuny 27. 5. 1970 „O pravicovém oportunismu, ale i centrismu“.
Úplný závěr tvoří volně poskládané titulky, povětšinou naivní výkřiky o „úspěších našich pracujících“, „porážkách třídních nepřátel“ či „nových trendech v zemi Sovětů“.
Výstava „Historia Magistra“ byla připravena Parlamentní knihovnou ve spolupráci s knihovnou Národního muzea.

Jiří Kábrt

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce