Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Novela trestního zákona ovládla Poslaneckou sněmovnu

V pátek 10. března proběhla na schůzi Poslanecké sněmovny bouřlivá rozprava nad prvním čtením senátního návrhu zákona, kterým se měl změnit trestní zákon č. 140/1961 Sb. Návrh tohoto zákona uvedli senátoři Mejstřík a Štětina za navrhovatele.

Novela trestního zákona byla velmi stručná, jak se můžeme přesvědčit ve sněmovním tisku č. 1169, ve kterém byla uvedena. Do § 260 odst. 1 byla za slovo „propaguje“ vložena slova „komunismus, nacismus nebo jiné podobné“, což by v praxi znamenalo trest pro ty, co různými způsoby obhajují a propagují právě tyto výslovně uvedené ideologie. Pro politický život v České republice by se přijetí takového zákona v podstatě rovnalo zákazu Komunistické strany Čech a Moravy.

V rozpravě vystoupilo více než dvacet poslanců. Poslanci KSČM argumentovali proti přijetí takové předlohy a podali návrh na její zamítnutí. K jejich hlasům se připojili z různých pozic i zástupci klubu ČSSD. Poslanci ODS, KDU-ČSL a Unie Svobody naopak přijetí takové předlohy podporovali.

Hlavní argumenty pro přijetí se nesly v duchu analýzy minulosti, kdy komunisté v Československu napáchali mnoho neodčinitelných křivd. Důvody pro zamítnutí přesvědčovaly poslance, že samotná komunistická ideologie v sobě nenese prvky násilí a nelze ji srovnávat s nacismem a fašismem. Mezi zastánce návrhu zákona patřili hlavně poslanci Janeček, Parkanová a Dundáčková, zatímco na druhé straně proti němu vystoupili vedle komunistických poslanců zvláště poslanci Jičínský a Křeček z ČSSD.

Rozprava trvala zhruba čtyři hodiny a nakonec byl návrh na zamítnutí zákona přijat poměrem hlasů 68 pro, 55 proti. A to přesto, že původní hlasování, které bylo zpochybněno, dopadlo poměrem 56:56, což by zamítnutí zákona neznamenalo.

Jiří Kábrt

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce