Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Nová tvář v čele OSN

Po deseti letech opouští křeslo generálního tajemníka Kofi Annan z Ghany, kde jej k 1.1.2007 nahradí kolega Pan Kimun z Korejské republiky.

Praha (cof) – Kimun byl schválen hlasováním Valného shromáždění OSN 14. 10. 2006. „Budu především usilovat o budování spojovacích mostů, partnerství. Mým mottem je harmonie, nikoliv rozdělování. Budu tvrdě pracovat, aby se naše představa o mírovém řešení všech hrozeb mezinárodní bezpečnosti stala skutečností,“ představil svou vizi budoucí generální tajemník.


Nicméně je zřejmé, že před ním stojí mnoho nedořešených problémů ještě z funkčního období Kofiho Annana – stále zvětšující se propast mezi bohatými a chudými, problematika šíření jaderných zbraní, permanentní existence strachu z terorismu a mimo jiné také hlasy stále volající po reformě celé organizace.


Zároveň se změnou na postu generálního tajemníka dochází k obměně poloviny nestálých členů Rady bezpečnosti. Ta je složena z pěti stálých členů (Čína, Francie, Rusko, Spojené státy, Velká Británie) a deseti zemí, které jsou voleny na dobu dvou let. Ke Ghaně, Kataru, Kongu, Peru a Slovensku se od ledna přidají Belgie, Indonésie, Itálie a Tanzánie.


Stále však nebylo rozhodnuto o posledním nestálém členu za Latinskou Ameriku na místo odcházející Argentiny. Na její pozici zůstali dva kandidáti, Guatemala a Venezuela, ale ani jednomu se nepodařilo získat dvě třetiny, tedy 120 hlasů potřebných ke zvolení.


Venezuela se ústy svého prezidenta Huga Cháveze profilovala jako země, která chce být hlasem „všech zemí Jihu“ a zastavit „imperalistickou hegemonii“ Spojených států amerických, což by mohlo značně zkomplikovat rozhodovací proces Rady bezpečnosti. Sám venezuelský prezident dodává: „Náš boj není s Guatemalou, ale se Spojenými státy.“ Je si však vědom, že ani v dalším kole hlasování by jeho země pravděpodobně nezískala potřebný počet hlasů, a tak se Chávez s guatemalským prezidentem Oscarem Bergerem dohodli na ukončení boje o křeslo v Radě bezpečnosti a na výběru jiného, zatím neznámého kandidáta.


KATEŘINA COUFALOVÁ

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce