Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |


Atmosféra jednoho z nízkoprahových klubů (foto archiv)

Nízkoprahové kluby pro mládež se představují veřejnosti

Od 16. října probíhá osvětová kampaň na podporu nízkoprahových klubů pro mládež a terénní sociální práce v České republice. Kampaň potrvá do 3. prosince.

Praha (naj) – Nízkoprahové kluby a terénní sociální práce (streetwork) rozvíjejí v České republice nové metody sociální pomoci. Snaží se pevným mostem překlenout propast mezi kontaktem společnosti s dospívajícími.


Nezabývají se pouze protidrogovou problematikou, ale obsahují v sobě prvky sociální pomoci, primární prevence i volnočasových aktivit. Dětem a mládeži poskytují možnost aktivního využití volného času, bezpečný prostor pro seberealizaci a zmírňují případná rizika spojená s dospíváním.


Hlavním principem těchto služeb je nízkoprahovost – kluby jsou přístupné každému zájemci bez omezení. Součástí kampaně jsou sociální spoty vysílané v České televizi a hudební tour skupin Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fixa a Jaroslava Uhlíře. Její výtěžek bude věnován nízkoprahovým klubům v různých regionech.


29. listopadu bude navíc udělena výroční cena České asociace streetwork „Časovaná bota“ v kategoriích jednotlivci (streetworker, pracovník klubu) a zařízení (konkrétní nízkoprahový klub). Informační základnou kampaně je portál www.streetwork.cz. Hlavním partnerem a sponzorem je Nadace Vodafone, patronem moderátor Pavel Anděl.


JAROSLAV NAJBERT

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce