Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |


Karikatura Jeana-Paula Sartra

Libération má svou skvělou budoucnost za sebou. Adieu.

K vyjednávacímu stolu dnes opět zasedli redaktoři krachujícího deníku Libération a většinový akcionář novin, Edouard de Rotschild. Předchozí, týden stará jednání byla neúspěšná, neboť pro novináře byla nepřijatelná Rotschildova plánovaná úsporná opatření. Ta počítala mimo jiné i s propuštěním jedné třetiny redaktorů.

Paříž (brk) – Velmi pravděpodobný je vzájemný kompromis. Libération jakékoliv řešení nutně potřebuje, neboť za současného stavu deník definitvně zkrachuje během několika dní. „Dvacátého osmého října narazíme do zdi,“ řekl doslova zástupce šéfredaktora Pierre Haski.


Deník, založený roku 1973 Jeanem-Paulem Sartrem a dalšími účastníky studentských bouří roku 1968, mezi nimi i nedávno odstoupivším šéfredaktorem Sergem Julym, byl ztrátový delší dobu. Žil hlavně z peněz investorů, kteří jej podporovali zvláště z ideologických důvodů či osobních sympatií. To se změnilo vloni, kdy 39% podíl v novinách získal člen slavného bankéřského rodu Edouard de Rotschild, s nímž do Libération doputovala také finanční injekce 20 milionů eur. Rotschildova očekávání však deník zklamal, neboť mu rapidně ubývá čtenářská, a tedy i inzerentská obec. Především z toho pramení nynější krize.


Při hledání důvodů stále menší a menší atraktivity Libération se obě strany osočují navzájem. Rotschild a část veřejnosti vyčítají redakci koncepční chyby a neschopnost dostát jménu kdysi velmi slavných a významných novin. Redakce pak vytýká Rotschildovi, že nepochopil ducha novin a kromě peněz není schopen dodat nosnou vydavatelskou vizi. „To je poprvé, co chce na Libération někdo vydělávat,“ říká Haski. Mediální analytici však vidí i jiné, prozaičtější příčiny. Přislušníků generace, jíž k Libération váže étos roku 1968, rychle ubývá a nové, rozhodující spektrum čtenářů až dogmatická levicovost, jíž se Libération od ostatních deníků odlišuje, příliš neoslovuje.


„Peníze nemají myšlenky,“ řekl Sartre. Ale ironicky právě jejich nedostatek je důvod, proč, zdá se, éra starých dobrých „Libé“ nevyhnutelně končí.


TOMÁŠ BROLÍK

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce