Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Ilustrační foto (Zdroj: dama.cz)

Adiktologové pomohou závislým lidem

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá od příštího školního roku nový studijní obor, který nese název adiktologie. Jedná se o tříleté bakalářské studium, jehož absolventi získají teoretické znalosti i praktické dovednosti z oblasti prevence a léčby různých typů závislostí.

Adiktologie je samostatným vědním oborem, který se zabývá užíváním návykových látek a chováním závislých osob. Vyčlenila se z několika oborů, zejména z medicíny, psychologie a sociální práce, postupně se přidaly prvky z oblasti ekonomické, religionistické, kulturně antropologické a mnohé další.

Studium má důsledně vycházet z moderního mezioborového přístupu, který nenabízí žádný z doposud existujících studijních oborů. Posluchači kromě studia teoretických předmětů podstoupí i několik týdnů praxe a po absolvování by měli být schopni komunikovat s osobami s medicínským i psychologickým vzděláním, zvládat základní zdravotnické úkony a působit v oblasti prevence, poradenství a léčby závislostí nebo ve veřejné správě. Jednou z nejdůležitějších rolí adiktologa je působit jako prostředník mezi odborníky, kteří se podílejí na prevenci a léčbě závislostí.

Obor, který na podzim roku 2004 získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bude prozatím možno studovat pouze prezenčně a plánovaná kapacita je 40 míst. Připravována je již také distanční forma studia pro obdobný počet uchazečů. Přihlášky je možné podávat do 10. června, a to i elektronickou cestou. Přijímací zkouška bude složena ze dvou částí, písemné a ústní, a bude se konat v červenci.

Bližší informace najdou zájemci na adrese www.lf1.cuni.cz a na stránkách věnovaných adiktologii www.adiktologie.cz.

Linda Fryčová

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce