Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Studenti protestují proti zdražování kolejí

Prahou projde 26. května průvod vysokoškoláků kvůli reformě ministerstva školství. V jejím důsledku dojde v nadcházejícím akademickém roce až k trojnásobnému zvýšení cen studentských kolejí. Demonstrace začne ve 14 hodin SEČ na Václavském náměstí a skončí u Úřadu vlády ČR.

Ministerstvo školství se na novém způsobu rozdělování dotací na ubytování dohodlo s univerzitami a Studentskou komorou Rady vysokých škol. Dříve financoval lůžka na kolejích stát. Nyní poputuje 640 milionů k jednotlivým vysokým školám, jež je budou rozdělovat přímo mezi studující. Vysokoškoláci ubytovaní na kolejích budou tedy muset zaplatit víc, protože správa kolejí přijde o značnou část svého rozpočtu. Tím se zvýší její náklady, které na ubytování jedné osoby vynaloží. Například suma za jedno lůžko na hostivařské koleji se z 1 111 korun vyšplhá na 3 631. Tento finanční skok by sice měla vyrovnat stipendia, která ale na pokrytí zdražení kolejného nejspíš stačit nebudou.

Peníze dostane podle reformy každý, kdo nemá trvalé bydliště v okrese, kde studuje, a nepřekračuje při tom standardní dobu studia. Na příspěvek se můžou těšit i dojíždějící nebo ubytovaní v podnájmu. Peněz se naopak nedočkají ti, kteří studují druhý studijní program. Toto omezení se dotkne mnoha lidí. Často si totiž středoškoláci podávají několik přihlášek na různé fakulty. Pokud se nedostanou na studium, o něž mají největší zájem, zvolí jiné. Na svůj vysněný obor jsou přijati třeba až na několikátý pokus.

Toho, kdo splní podmínky pro přidělení ubytovacího stipendia, čeká finanční injekce ve výši 600 korun měsíčně. Výjimku tvoří dotace Karlovy univerzity, které by se měly pohybovat kolem tří set korun. Příčinou je vysoký počet studentů, kteří na UK studují svůj druhý program (téměř 15 tisíc), a na dotaci tak nemají nárok. Akademický senát slibuje pomoc vysokoškolákům z rodin, jejichž příjem nepřekročí 1,1 násobek životního minima. Toto speciální stipendium by mělo činit až 1200 korun měsíčně.

Dana Smrčková,

Radka Zajícová

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce