Fleš - Zpravodajský čtrnáctideník studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

RUBRIKY

Domácí | Zahraniční | Kultura | Sport | Flešmentáře | Flešmédia | Analýzy | Flešjetony |

Povzbuzení pro ty, kteří pomáhají

Výbor dobré vůle letos pojedenácté udělil Cenu Olgy Havlové, kterou je každoročně vyznamenána osobnost pomáhající přes své zdravotní postižení druhým. Letošním držitelem se tentokrát nestal jednotlivec, ale svépomocná skupina Zrcadlo, která se věnuje lidem s chronickými duševními poruchami.

Olga Havlová, před devíti lety zesnulá první manželka bývalého prezidenta Václava Havla, založila nadaci počátkem roku 1990 s cílem pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko zapojují do společnosti. Nadace, která působí na celém území České republiky, usiluje o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání a ochranu lidských práv. Podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které se starají o opuštěné a zdravotně postižené děti, dále o začlenění bezdomovců a žen v tísni do společnosti, o zmírnění bolesti pacientů a zkvalitnění života seniorů a lidí po nemocech a úrazech.

Cena se uděluje každoročně počátkem května a jejím symbolem je bronzová plastika sochaře Olbrama Zoubka Povzbuzení. V minulých letech ji získali mimo jiné spoluzakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá, Vojtěch Volejník, předseda Českého paralympijského výboru, Jana Koželská, která založila svépomocné sdružení onkologicky nemocných v České Lípě či Viktorie Bartoníčková, zakladatelka občanského sdružení Klub Afasie, pomáhající lidem postiženým cévními mozkovými příhodami.

Skupina Zrcadlo, letošní držitel Ceny, je tvořena lidmi, kteří se na základě vlastní zkušenosti s duševním onemocněním rozhodli pomáhat ostatním s tímto handicapem. Vznikla před pěti lety a od roku 2002 připravuje pravidelný program pro pacienty Psychiatrické léčebny Bohnice. Umožňuje jim neformální sociální kontakty, připravuje je na setkání s členy rodiny a informuje o návazných službách. Tím přispívá ke zvyšování sebevědomí pacientů, které bývá při návratu do běžného života silně pošramocené.

Lidé, kteří Cenu získají, slouží jako vzor těm, kteří žádný handicap nemají. Hlavní myšlenkou je poslání vyjádřené slovy Olgy Havlové: „Dát společnosti na srozuměnou, že lidé se zdravotním postižením mohou nejenom brát, ale i dávat.“

Linda Fryčová

Kratce

Fleš pokračuje na nové adrese! fles.fsv.cuni.cz

Fleš v PDF! Strana 1, Strana 2, Strana 3, Strana 4

Čtení Fleše je návykové, varuje doc. Osvaldová!


Čísla

Fleš č. 4 | 14. dubna 2005

Fleš č. 5 | 5. května 2005

Fleš č. 6 | 12. května 2005 - Lidové flešiny

Fleš č. 1 | 20. října 2005

Fleš č. 1 | 2. března 2006

Fleš č. 1 | 26. říjen 2006

Fleš č. 2 | 16. března 2006

Fleš č. 3 | 30. března 2006

Fleš č. 4 | 8. prosince 2005

Fleš č. 4 | 13. dubna 2006

Fleš č. 5 | 22. prosince 2005

Fleš č. 5 | 27. dubna 2006

Fleš č. 1 | 3. března 2005

Fleš č. 2 | 3. listopadu 2005

Fleš č. 3 | 24. listopadu 2005

Fleš č. 2 | 17. března 2005

Fleš č. 3 | 31. března 2005

Fleš č. X | prosinec 2004


Nejčtenější

Zabydlování prváků na koleji

Cizí slovo vojákyně

Karel Kubeška: Curling je hra, která sdružuje lidi

Večerníček má výstavu

Karle, to dítě není tvoje!

© 2005 Jiří Bulan | Redakce